ข่าวประชาสัมพันธ์

Happy New Years 2018 ! ! ! ! ! 

           ตามที่คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดงานกีฬาสีปีใหม่ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดกิจกรรม "กีฬาฮาเฮ ไทยเท่" 
ในวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์ นั้น  คณะบริหารธุรกิจ ขอเรียนแจ้งรายละเอียดกิจกรรม 
"กีฬาสีฮาเฮ ไทยเท่" ดังนี้

            1. การแบ่งทีมบุคลากร แบ่งเป็น 4 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง 
            โดยท่านสามารถตรวจสอบทีมที่ผ่านสังกัดตามไฟล์เอกสารแนบ

            2. QR Code ชนิดกีฬา กติกาฮาเฮ ไทยเท่ 

            โดยรายละเอียดสามารถดูได้จากไฟล์เอกสารนี้ [ดาวน์โหลด]

 

 

 

ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.บุญเลิศ จิตรมณีโรจน์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน ม.หอการค้าไทย
ได้รับรางวัล Best Paper on Corporate Finance จากงาน SEC Working Paper Forum 2018: Regulating by Market Forces โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
จากผลงานวิจัยเรื่อง “Synergistic effects of CSR practices on firm value: Evidence from Asia Pacific emerging markets”

ภาพบรรยากาศงาน Open House คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

 

 

 

 

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ และผู้บริหารคณะฯ ร่วมกับ อนุกรรมการ สสอท บริหารธุรกิจ เข้าพบท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร ในวันที่ 4 มกราคม 2562 ณกระทรวงศึกษาธิการ
อาคารราชวัลลภ

ประกาศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเรื่อง ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

     อ้างถึง ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สวรรคต ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 นั้น มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงเห็นสมควรประกาศ ดังต่อไปนี้

  1. ให้มหาวิทยาลัย ลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
  2. ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา แต่งกายไว้ทุกข์ (นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษา) มีกำหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
  3. งดกิจกรรมงานรื่นเริงทุกประเภท ที่จัดโดยมหาวิทยาลัย เป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2559